Mạng xã hội nội bộ

Mạng xã hội nội bộ

Bitrix24 là một mạng xã hội nội bộ hoạt động như mạng xã hội Facebook. Ngồi một chỗ bạn vẫn có thể cập nhật tin tức, gửi email cho khách hàng, gửi thông báo đến tất cả nhân viên trên một công cụ duy nhất. Bitrix24 – Mạng xã hội nội bộ 4.0 Chức năng này […]

Bitrix24 là một mạng xã hội nội bộ hoạt động như mạng xã hội Facebook. Ngồi một chỗ bạn vẫn có thể cập nhật tin tức, gửi email cho khách hàng, gửi thông báo đến tất cả nhân viên trên một công cụ duy nhất.

Bitrix24 - Mạng xã hội nội bộ 4.0
Bitrix24 – Mạng xã hội nội bộ 4.0

Chức năng này giúp giải quyết các vấn đề cơ bản về giao tiếp trong công ty một cách hiệu quả.

Ngoài việc sử dụng Bitrix24 trong văn phòng, bạn còn có thể truy cập bất cứ nơi đâu bạn muốn nhờ các ứng dụng miễn phí cho thiết bị di động.

Gọi 0376.367.994
error: Content is protected !!