Tính năng của bitrix24

Mạng xã hội nội bộ

Bitrix24 là một mạng xã hội nội bộ hoạt động như mạng xã hội Facebook. Ngồi một chỗ bạn vẫn có thể cập nhật tin tức, gửi email cho khách hàng, gửi thông báo đến tất cả nhân viên trên một công cụ duy nhất. Bitrix24 – Mạng xã hội nội bộ 4.0 Chức năng này […]

Tính năng của bitrix

Gọi 0376.367.994
error: Content is protected !!